Militär

app6-1

AOOD slipringar har tjänat militärfält i åratal, de är konstruerade för tuffa miljöer och krävande krav. Tillsammans med behoven hos kundernas ökande krav på högpresterande skräddarsydda militära slirringar, utvecklade AOOD -experter ihärdigt ny glidringsteknik, gör att AOOD -glidringar kan utföra överföringsfunktion i de mest utmanande militära systemen. Till exempel fungerar en övervakningsradar dygnet runt/7 dagar i veckan, den behöver handtag med över hundra ledningar inklusive högströmskanaler, snabb Ethernet -kanal, RF -signal och fiberoptisk signal, AOOD -experter antar modulär design, 

kombination av elektrisk slipring med RF- och fiberoptisk roterande led, EMC -skärmning för att säkerställa strömförsörjning, höghastighetsdata och RF -radiosignalsändning. Dessutom kan AOOD integrera den med vätskedriven led och kodare också.

Typiska applikationer inklusive:

● Stabiliserade och fjärrstyrda vapenstationer

● Pansarfordon, pansarvapen och tornvapen

● Stabiliserade artillerisystem, laserstyrda IFF, målförvärv och brandkontrollsystem

● Gimballade avioniska instrument och gyroskop

● Luftburna stabiliserade pistolplattformar och sevärdheter

● Framåtriktade infraröda system och elektrooptiska system

● Fastvingade flygplan och helikoptrar för propeller- och rotoravisnings system