säkerhet

Moderna säkerhetssystem växer efterfrågade inom industriella, kommersiella och militära tillämpningar som kommersiell och infrastrukturell säkerhet, transportsäkerhet och mörkerseende, fritidsbåtar, brandbekämpning, militär övervakning och upptäckt och spårning. För att uppnå övervakning och målförvärv och spårningsändamål behövde ett matchat videosystem byggas för att producera bilder eller inspelningar. I hjärtat av dessa sofistikerade videosystem passerar all ström, signal och data genom ett sliringsystem. Det erbjuder 360 ° oändlig överföring av stora mängder bilder eller inspelning från en roterande del till en fast del och undviker att trådar vrids medan de roterar. Det är därför som modemvideosystem är den största efterfrågeapplikationen för glidringar.

app7-1

Moderna säkerhetssystem växer efterfrågade inom industriella, kommersiella och militära tillämpningar som kommersiell och infrastrukturell säkerhet, transportsäkerhet och mörkerseende, fritidsbåtar, brandbekämpning, militär övervakning och upptäckt och spårning. För att uppnå övervakning och målförvärv och spårningsändamål behövde ett matchat videosystem byggas för att producera bilder eller inspelningar. I hjärtat av dessa sofistikerade videosystem passerar all ström, signal och data genom ett sliringsystem. Det erbjuder 360 ° oändlig överföring av stora mängder bilder eller inspelning från en roterande del till en fast del och undviker att trådar vrids medan de roterar. Det är därför som modemvideosystem är den största efterfrågeapplikationen för glidringar.